Thành phầnchỉ định&
chống chỉ định

lưu ý
sử dụng

  cách dùng

  Sản xuất tại:
  Đơn vị nhập khẩu và phân phối:
  Nhà đăng ký:

  ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG
  (ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG)

  GIẤY PHÉP LƯU HÀNH